Viktigste kulturuttrykk?

Tommy Halvorsen kommer i avisen med 18. desember med noen meninger om kultur som trenger et par kommentarer.