Flere kontroller til sjøs

Fremdeles er politidekningen til sjøs alt for dårlig.