Kulturaksen fra Torvet til Kilden

Kinodirektøren er positiv til arkitektinitiativet, men er uenig i de foreslåtte traseer.