Er vi over kneika nå?

Er det fra og med oktober måned vi skal møte hverandre uten fremmedfrykt og nedverdigende forskjellsbehandling av rike og fattige?