• NYTT TRASEFORSLAG: I dialogmøte 26. august fremkom et trasevalg (grått på kartet) som vil gå noe lenger nord enn de andre, og vil gå gjennom så godt som ubebodde områder, fremholder artikkelforfatteren. FOTO: STATENS VEGVESEN

Ny E 39 og infomøter – et spill for galleriet?

Et vanskelig valg.