NODE lever av kunnskap, ikke olje

Miljøstudenten Eivind Trædal er opptatt av miljøperspektivet.