• PERSONLIG ASSISTANSE: Det aller verste med dette forslaget, skriver artikkelforfatteren, er at politikerne vil nekte funksjonshemmede å benytte sine personlige assistenter utenfor kommune- og riksgrensen. FOTO: SCANPIX

Skal funksjonshemmede nektes å krysse kommunegrensen?

I disse dager samles politikere fra Agderfylkene til diskusjoner i Kristiansand. Her er en utfordring til dere alle: