Bedre samferdsel

Bompenger er den mest usosiale, urettferdige og ineffektive måten å finansiere veibygging på.