• MÅLRETTET ARBEID: Artikkelforfatteren mener at Vest-Agder Ap har arbeidet målrettet med å fremme sine viktige saker, og har oppnådd gode resultater. På bildet er politikere fra Agderbenken på besøk hos Xstrata Nickel i Kristiansand i mars 2012. FOTO: ARKIV

Innflytelse er ikke avhengig av statsråd

Det er viktig med statsråder fra alle landsdeler, men vi må ikke gjøre mangelen på en statsråd fra Sørlandet til et problem – heller ta utfordringen og skaffe oss innflytelse på andre måter. Det har Arbeiderpartiet i Vest-Agder gjort – og fått resultater.