Har de noen funksjon?

Levekårsundersøkelser viser hvordan befolkningen lever og har det økonomisk og hvilke utfordringer som den enkelte har problemer med i forhold til alkohol, narkotika og medisiner.