Bruk av religiøse symboler

Jeg er mest opptatt av at min religion blir respektert og tatt på alvor.