• SCREENING: En studie, basert på informasjon fra nesten 700.000 kvinner i alderen 50-69 år i Norge, viser at blant de som deltar i screeningen er dødeligheten av brystkreft redusert med 43 prosent, sammenlignet med de som er inviterte, men som ikke deltar, skriver artikkelforfatterne. FOTO: SCANPIX

Mammografidebatten provoserer

Masseundersøkelser vil alltid være en avveining mellom fordeler og ulemper.