• FAMILIE: De radikales strategi for å oppløse kjernefamilien har bidratt til en forvitring av familiesolidaritet, skriver artikkelforfatteren. FOTO: SCANPIX

Destruktiv ekstremindividualisme

I kjølvannet av stortingsvalget er det interessant å merke seg at en borgerlig, konservativ kurs for landet innebærer et klart verdivalg.