Materialtretthet

POLITIKK: Den høyre hånden vet ikke hva den venstre gjør.