Slipp dyktige kvinner fram

Halvparten av de norske ASA-selskapene er forsvunnet siden den kontroversielle loven om 40 % kvinneandel i alle ASA-styrer ble vedtatt.