Skatt til besvær

Høyre har programfestet motstand mot eiendomsskatt.