En klok beslutning

USA legger planene om et rakettskjold i Europa på is. Det kunngjorde de påtenkte vertslandene Polen og Tsjekkia i går.