Har kristenfolket gitt opp sin tro og sitt samfunnsengasjement?

Vi lever i en tid med ”intolerant toleranse”. Særlig har trossamfunn tøffe tider. Man får ikke lov til å tro på det man alltid har trodd på. Man får ikke lov å mene det man mener.