Skolens innhold

Rektorer i grunnskolen er mye mer opptatt av å holde budsjettene enn om elevene får den undervisningen de har krav på og når faglige mål.