Samfunnets best bevarte hemmelighet

"uu" står for universell utforming, og om noen fremdeles synes det er uklart, kan de trøste seg med at de slett ikke er alene.