Eldre på sidelinjen

Mindre enn tre måneder før stemmelokalene åpner er kampen om velgerne i full gang.