Lærerutdanning og statlig styringstrang

Det er en uholdbar situasjon at Kunnskapsdepartementet vil sentralstyre hvilke utdanningstilbud et universitet skal kunne tilby.