Bom uten ende

Veiutbygging er det offentliges ansvar. Når staten de siste tiårene har forsømt sitt ansvar, har en rekke kommuner motstrebende gått med på å sette opp bomstasjoner.