Skolemiljøet ved ungdomsskolen på Grim

Mange av elevene som kommer til Grim skole har ikke de samme forutsetningene som elever fra andre bydeler.