Sykehusledelse etter desibelmetoden

Når ledelsen på Sørlandet sykehus gir etter for fakkeltogaksjonistene i Arendal og viderefører dyre løsninger i barnemedisin, undergraver de akuttberedskapen på sikt.