Tid for ro om Baneheia

Baneheia-saken blir ikke gjenåpnet. Det avgjorde Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker torsdag. Dermed er det formelle punktum satt i en vår tids mest gruvekkende kriminalsaker. Det er å håpe at det nå endelig kan bli ro rundt denne saken.