Skuffende utvikling

Klimatoppmøtet i København i neste måned kommer ikke til å munne ut i en juridisk bindende avtale med konkrete målsettinger for utslippskutt.