Kristen samling

Flere av menighetene i Kristiansand er nå i ferd med å gå sammen om en ny, felles organisasjon: «Sammen for byen».