Rassikring på lykke og fromme?

Det var bare tilfeldighetene som gjorde at steinraset ved Høvåg-tunnelen på E 18 ikke tok menneskeliv midt i morgenrushet i går.