Trege kommuner

I januar bevilget regjeringen 20 milliarder kroner i kampen mot finanskrisen.