CO2-kompensasjon for hvem?

Norsk treforedlingsproduksjon er blitt redusert med hele 40 prosent, bare siden 2006. Men også innenfor treforedlingsbransjen synes det å være uforståelige hull i ordningen.