Verdipartiet Frp

Det er bred enighet om at vi ikke kan være sosialkontor for hele verden.