Kritikk av kunstkritikk

Dersom kunsten krever en inngående forklaring, må den heller presenteres på en annen måte.