Reddes av leppefisk

Antall fiskere på Sørlandet har minket kolossalt de siste 30 årene, fra 1004 yrkesfiskere i 1983 til 421 i fjor.