Sesam sesam eller papirtiger?

Den individuelle planen er det dokumentet som synliggjør hva brukeren trenger av hjelp og tjenester på de fleste livsområder, og hvem som skal hjelpe ham eller henne til å få det.