Oppholdstid i barnehagen

Diskusjonen rundt maksimal oppholdstid springer ut av en bekymring for barna.