Bevisstgjøring, valgfrihet og respekt

Og viktigst av alt er respekten. For hverandre. Også for dem som velger annerledes enn vi selv gjør.