Jentas troverdighet avgjorde

Det var få tekniske bevis i Øygardsaken. I denne saken, som i de fleste andre overgrepssaker, endte retten med en vurdering av troverdigheten. Retten valgte å tro på offeret. Ordføreren var ikke troverdig.