Som vi skrev lørdag har eiendomsskattenemnda kun redusert skatten deres med én sone, fra åtte til sju. Det tilsvarer en nedgang på bare sju prosent, etter at flere av beboerne opplevde en tredobling av skatten som følge av den nylige omtakseringen.

Vi har stor forståelse for det raseri beboere i Ytre Randesund ga uttrykk for i lørdagsavisen. Langt mindre sympatisk fremstår de politikerne som også raste mot avgjørelsen. For det er stort sett de samme politikerne som har delegert ansvaret for denne type avgjørelser til skattenemnda. Enten må de folkevalgte gripe inn og endre nemndas avgjørelse, i den grad det er formelt mulig. Eller ta konsekvensene av at de har gitt fra seg dette ansvaret og ikke komme med kritikk i ettertid.