Ansvarsfraskrivelse

Folk i Ytre Randesund får bare en liten reduksjon i eiendomsskatten.