Fire felt mellom Kristiansand og Stavanger

E 39 mellom Kristiansand og Stavanger binder sammen to av de kraftigste vekstområdene i Norge. Dette kommer blant annet til uttrykk gjennom svært høy andel tungtrafikk på veien.