Fast arbeid og kompetanse

DAGPENGAR UNDER PERMITTERING: No har det blitt gjennomslag for å reversere endringa.