Det nytter

Mange kritiserer politiet når det gjennomføres hastighetskontroller, fordi det argumenteres med at dette er feil bruk av ressurser.