• statsbudsjettet (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

Litt til alle, men de eldre kommer sist!

Statsbudsjettet og pensjonistene