Dårlig nytt fra Arnstad

Igjen ser vi trolig et utslag hva det vil si å ha en statsråd som ikke er kjent med landsdelens problemer.