• mike - lørkom 201012.jpg

Til folket. Hilsen folket

I år har vi brukt ganske mye tid på å krangle om kunst. Veldig mye tid når man tenker på hvor mange som ikke synes det er viktig.