Uakseptabel oppførsel

Vi tar for gitt at myndighetene følger nøye med på det ekstreme grupperingene som er i ferd med å utvikle seg. Og at de muslimske menighetene føler et viktig ansvar for å forebygge at enda flere havner i slike miljøer.