Thrilleren på Dvergsnes

Det er vanskelig å overvurdere betydningen Sørlandets offshorerettede leverandørindustri.