Merkelig praksis

Sørlandet sykehus har krav om at ansatte ikke skal ha bierverv som av kan komme i konflikt med arbeidsgiverens policy og interesser.