Tøffe økonomiske tider

En undersøkelse gjennomført av Forventningsbarometeret viser at nordmenn fortsatt har meget god tro på sin private økonomi. Men nordmenns fremtidstro begrenser seg til egen økonomi.